Normal_stemlokaal__verkiezingen__stemmen

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en indirect voor De Eerste Kamer. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Een nieuwe schouwlijst helpt bij het toegankelijk maken van de stembureaus. Dit meldt Ieder(in). 

Als een college van burgemeester en wethouders niet aan de nieuwe toegankelijkheidseis kan voldoen, moet de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd. Gemeenten kunnen de toegankelijkheid van de stembureaus beoordelen middels een vernieuwde schouwlijst, ontwikkeld door Ieder(in), NVVB, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voorlichting buiten het stemhokje

Kiezers met een verstandelijke beperking krijgen volgens de huidige kieswet geen hulp bij het stemhokje. Buiten het stemhokje kan wel hulp en uitleg worden verschaft aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In veel gemeenten en bij veel zorgorganisaties wordt hier in aanloop naar de verkiezingen extra aandacht aan besteed. Op de website www.stemjijook.nu kunnen stemmers terecht voor meer informatie. Deze website is vooral bedoeld voor mensen met een LVB en moeilijk-lerenden.

Stemmen met een visuele beperking

In elf gemeenten kunnen mensen met een visuele beperking zelfstandig stemmen, met behulp van een mal met audio-ondersteuning. Kiezers die niet in één van deze gemeentes wonen, kunnen alsnog daar hun stem uitbrengen. Hiervoor is een kiezerspas nodig uit de eigen gemeente. 

Door: Nationale Zorggids