Normal_kantoor_administratie_vrouw_lezen

Sinds kort is er een geschillencommissie waar zowel gemeenten als zorgaanbieders aan kunnen kloppen om te bemiddelen bij conflicten. De komst van deze commissie werd vorig voorjaar al aangekondigd bij het vaststellen van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Conflicten tussen zorgaanbieder en gemeente maar ook tussen twee gemeenten kunnen zo beter opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter. Dit meldt Skipr.

In 2015 werd veel zorg vanuit het sociaal domein gedecentraliseerd en kregen gemeenten er een heel takenpakket bij. Dit leidde in de afgelopen drie jaar regelmatig tot geschillen, die is sommige gevallen via de rechter moesten worden opgelost. De geschillencommissie zou een oplossing kunnen bieden door als objectieve partij te werken aan een oplossing. Ook zou de commissie moeten leiden tot het herstellen van vertrouwen en het creëren van transparantie.

Woonplaatsbeginsel

De conflicten gaan in veel gevallen over vergelijkbare problemen. Wanneer er een conflict is tussen een zorgaanbieder en een gemeente, dan gaat dit vaak over de inkooprelatie. Bij geschillen tussen twee gemeenten is het woonplaatsbeginsel in de jeugdzorg vaak de boosdoener. In deze wet staat dat de gemeente waarin de jongere zorg krijgt, ook voor die zorg betaalt. Er zijn gemeenten die veel zorginstellingen hebben, waardoor zij onder de huidige regels zelf alles moeten betalen voor de cliënten, ook als zij officieel woonachtig zijn in een andere gemeente. In 2021 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht. Dan wordt de gemeente waarin de cliënt woont, belast met de kosten, ook als deze zorg wordt geboden in een zorginstelling in een andere gemeente.

Door: Nationale Zorggids