Normal_stemlokaal__verkiezingen__stemmen

Het College voor de Rechten van de Mens opent vanaf heden het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Mensen met een beperking kunnen via deze website zowel hun negatieve als positieve ervaringen delen met de toegankelijkheid van de komende verkiezingen. Dit jaar moeten de stemlokalen 100 procent toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Als toezichthouder op het VN-verdrag handicap wil het College weten in hoeverre dit is gelukt en welke problemen groepen met andere beperkingen ondervinden. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens.

Het meldpunt gaat zowel over de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart als de Europese verkiezingen op 23 mei. Mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking kunnen tot en met 2 juni via het meldpunt laten weten of zij obstakels ervaren bij het stemmen. Ook kunnen ze daarbij vertellen welke oplossing zij hiervoor zien.

Toegankelijkheid van verkiezingen gaat bijvoorbeeld om de bereikbaarheid van het stemlokaal en stemhokje en de begrijpelijkheid van het stembiljet en de informatie over de verkiezingen. Met de meldingen kan het College bij de regering aandringen op mogelijke verbeteringen. Het is de derde keer dat het College een meldpunt voor toegankelijke verkiezingen instelt.

Verschillende obstakels

Uit meldpunten bij vorige verkiezingen en onderzoek uit 2017 van het College blijkt dat mensen met een beperking op allerlei obstakels kunnen stuiten bij het stemmen. Soms waren stemlokalen en stemhokjes niet toegankelijk met een rolstoel of scootmobiel. Daarnaast ervoeren mensen met een visuele of verstandelijke beperking problemen bij het invullen van het stembiljet en de toegankelijkheid van de informatie over de verkiezingen, zoals verkiezingsprogramma's.

VN-verdrag handicap

Het College is toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap, dat sinds juli 2016 in Nederland van kracht is. Volgens dit verdrag hebben mensen met een beperking het recht om deel te nemen aan het politieke en openbare leven, op gelijke voet met anderen. Dit betekent onder meer dat zij zonder obstakels moeten kunnen stemmen.

Door: Nationale Zorggids