Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Sinds enkele maanden is de stichting FLOOR jongerencoaching in het hele land actief om jongeren met een beperking of ziekte te ondersteunen bij hun toekomstplannen. Met behulp van een vrijwillige coach kan een jongere ontdekken wat hij/zij precies wil en kan. Een coach kan jongeren ook helpen om knopen door te hakken en stappen te zetten die bij hen passen. FLOOR komt voort uit het succesvolle initiatief NSGK Jongerencoach. Inmiddels zijn meer dan 50 jongeren gecoacht, met veel mooie resultaten tot gevolg. Dit meldt FLOOR jongerencoaching.

Volwassen worden gebeurt met vallen en opstaan. Risico’s nemen, succes hebben en mislukken: het helpt om te ontdekken wat je wil en kan. Maar met een handicap of chronische ziekte werkt dat vaak anders. Jongeren botsen dan in hun weg naar volwassenheid met regelmaat tegen het plafond van overbescherming, voorgekookte oplossingen en lage verwachtingen. Dat belemmert hen om uit te groeien tot de persoon die zij werkelijk zijn. Met een FLOOR jongerencoach krijgen jongeren tussen ongeveer 15 en 30 jaar met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking de kans om hun ambities te ontdekken en waar te maken.

Persoonlijke toekomstplanning

Wanneer een jongere met een beperking zich aanmeldt, wordt een coach gezocht die dicht in de buurt woont. Tijdens een kennismakingsgesprek bekijken de jongere en de coach of ze samen aan het werk willen. Als het klikt, volgt een nieuwe afspraak en bespreken zij hoe de samenwerking er uit zal gaan zien. De wensen en mogelijkheden van de jongere staan daarbij centraal. De methodiek die de rode draad vormt in de coaching is Persoonlijke Toekomstplanning.

Jongerencoaches

FLOOR jongerencoaches zijn vrijwilligers die zich betrokken voelen bij jongeren en een training hebben gevolgd in het maken van een persoonlijk toekomstplan. De coaches hebben heel wat bagage om jongeren te begeleiden: ervaringsdeskundigheid, ervaring in het bedrijfsleven, onderwijs, de zorg en/of als coach en de ambitie om jongeren in hun kracht te zetten.

FLOOR op school

FLOOR werkt ook voor scholen. Zo verzorgt FLOOR workshops ‘Durf te dromen’ in de klas en kunnen de vrijwillige coaches tevens in opdracht van scholen aan de slag. Kijk voor meer informatie op floorjongerencoaching.nl/scholen.

Door: Nationale Zorggids