Normal_rss_entry-176111

Vakbond CNV maakt zich grote zorgen om een onderzoek naar de dienstverlening van uitkeringsinstantie UWV. Het kabinet is van plan om een groep van zesduizend mensen die arbeidsongeschikt raken niet te helpen met het zoeken naar werk. CNV spreekt van een grootschalig experiment en wil dat de Tweede Kamer ingrijpt.

De mensen die niet worden geholpen, maken deel uit van de controlegroep in het onderzoek. Twee andere groepen van zesduizend mensen krijgen wel reguliere of zelfs intensieve begeleiding, blijkt uit een brief van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

"Het gaat hier om de gezondheid"

"Het kabinet wil zesduizend mensen die al twee jaar ziek zijn en in een kwetsbare positie zitten, gebruiken als proefkonijn in een experiment", zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden die vindt dat met deze mensen niet moet worden geëxperimenteerd. "Het gaat hier om de gezondheid, het perspectief op werk en inkomen en de waardigheid van mensen."

Reïntegratiedienstverlening

Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de effecten van de reïntegratiedienstverlening en start dit najaar. Vanaf dat moment worden 19.000 mensen ingedeeld in de drie groepen. Dat is het aantal mensen dat in een jaar arbeidsongeschikt raakt en een uitkering krijgt op grond van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

De mensen die in de controlegroep worden ingedeeld, krijgen wel begeleiding als zij daar naar vragen. Ze vallen dan buiten de controlegroep. "Na drie jaar eindigt het effectonderzoek en wordt deze groep weer actief opgeroepen. Op deze wijze acht ik de inrichting van de controlegroep verantwoord", aldus de minister.

Door: ANP