Normal_geld_portemonnee

Donderdag spreekt de Tweede Kamer over het persoonsgebonden budget (pgb) én de gevolgen voor mantelzorgers. Vandaag bieden MantelzorgNL en Per Saldo aan de vaste Kamercommissie van VWS een position paper aan waarin zij de waarde van het pgb voor budgethouders en hun mantelzorgers laten zien en de knelpunten die er nog altijd zijn. In dit position paper pleiten zij voor minder administratieve rompslomp, reële tarieven en uiten zij hun zorgen over de invoering van de ‘Symbolisch lage vergoeding’ voor onder andere mantelzorgers die geïndiceerde zorg leveren vanuit een pgb. Dit meldt Per Saldo.

Mantelzorg NL en Per Saldo maken zich zorgen over verlaging van tarieven omdat budgethouders steeds moeilijker mensen kunnen vinden die hen zorg en ondersteuning willen geven. En waar het alternatief dan is om mantelzorgers in te zetten voor geïndiceerde zorg, worden ook daar maatregelen genomen die dit lijken te ontmoedigen. Zoals met de invoering van een ‘symbolisch lage vergoeding’ voor pgb houders in de Wmo.  Deze vergoeding van maximaal 141 euro per maand wordt per 1 mei 2019 ingevoerd. Idee hierachter is dat de budgethouder hulp in kan schakelen vanuit het informele netwerk zonder het aangaan van een zorgovereenkomst waarbij het minimumloon uitbetaald wordt.

Volgens Mantelzorg NL en Per Saldo is het nog onduidelijk is wat dit betekent voor budgethouders en hun mantelzorgers. Behouden zij het recht om een minimumloon uitgekeerd te krijgen of ontvangen zij slechts een symbolisch lage vergoeding? Ook voor de groep die hiervoor op dit moment nog is uitgezonderd, wordt deze uitzonderingspositie per 1 mei opgeheven. Vanaf dan zijn er voor mantelzorgers twee mogelijkheden: een minimumloon, een ‘symbolisch lage vergoeding’.

Onderzoek is nodig

MantelzorgNL en Per Saldo pleiten ervoor dat de invoering van de ‘symbolisch lage vergoeding’ eerst goed wordt onderzocht op z’n effecten. Het risico bestaat dat bij gemeenten financiële motieven mee gaan spelen bij het toewijzen van zorg die in de vorm van een pgb wordt geleverd. Daarbij krijgen gemeenten ruimte om de ‘symbolisch lage vergoeding’ op een nog lager niveau vast te stellen dan de (maximale) € 141,- per maand. Zonder inzicht in de gevolgen van deze maatregel voor mantelzorgers bestaat de kans dat de (financiële) druk op mantelzorgers wordt vergroot. Daarom willen  MantelzorgNL en Per Saldo weten wat de criteria zijn voor iedere keuze, wie dit bepaalt en hoe dit uitpakt voor mantelzorgers.

Door: Nationale Zorggids