Normal_normal_geld__portemonnee__fraude

De opsporingscapaciteit van de Inspectie SZW uitbreiden, een beter online portaal voor het regelen van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) en meer controle en handhaving vanuit gemeenten. Dit zijn enkele maatregelen uit het pakket dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aankondigt in de strijd tegen fraude met pgb’s, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

In de de provincies Groningen, Drenthe en Friesland lijkt er steeds vaker sprake te zijn van fraude met zorggelden voor mensen met een verslaving, beperking of mensen met psychiatrische aandoeningen. Door twintig extra mensen in te zetten bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de opsporing van fraude worden uitgebreid en is de kans groter dat er meer zaken bij het Openbaar Ministerie (OM) komen te liggen.

De verstrekking van het persoonsgebonden budget wordt online geregeld. Door dit portaal te verbeteren en veiliger te maken, moet fraude hierbinnen bemoeilijkt worden. Binnenkort kan de overheid instellingen die pgb’s beheren, toetsen op hun vaardigheden en kwaliteit.

De minister hoopt zijn nieuwe wetsvoorstel begin 2020 bij de Tweede Kamer neer te leggen, die vervolgens moet beslissen of, hoe en wanneer de maatregelen ingaan.

Door: Nationale Zorggids