Normal_geld_stethoscoop_pillen

Een vast abonnementstarief voor mensen die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen. De Kamer debatteerde eind maart met minister De Jonge van Volksgezondheid over zijn wetsvoorstel waarmee dat wordt ingevoerd. Onafhankelijk van hun inkomen en vermogen betalen mensen vanaf 2020 19 euro per maand voor het gebruik van een Wmo-voorziening. De Jonge wil met zijn voorstel de uitvoering van de Wmo vereenvoudigen en de stapeling van zorgkosten verminderen. Dit meldt Tweede Kamer.

"Serieus geld voor de groep die het het hardste nodig heeft." De minister geeft aan dat ongeveer 150.000 huishoudens door zijn wetsvoorstel minder gaan betalen voor hun zorg. Daarnaast betekent het voorstel volgens de minister een "forse vereenvoudiging". En de cliënten weten voortaan vooraf waar ze aan toe zijn.

Minder zorgmijders

Hebben de gemeenten nu minder mogelijkheden om de uitvoering van de Wmo financieel beheersbaar te houden, vraagt Van der Staaij (SGP). Nee, antwoordt de minister: die mogelijkheden blijven gelijk. Maar dat mensen die eerder vanwege de hoge eigen bijdrage zorg meden, nu wél een beroep doen op de gemeente, is volgens De Jonge een bedoeld effect van het wetsvoorstel.

Valt een voorziening onder het abonnementstarief? Een van de voorwaarden is dat er een "duurzame hulpverleningsrelatie" is. Ellemeet (GroenLinks) en Bergkamp (D66) willen daar meer duidelijkheid over. Geluk (CDA) vraagt de minister om het begrip in overleg met de gemeenten en de cliëntenorganisaties preciezer te omschrijven. Wanneer wel en niet sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie willen we niet landelijk dicteren, reageert de minister. Maar bijvoorbeeld de zorg voor mensen die twee keer per week naar de dagbesteding gaan, zal zeker onder het abonnementstarief vallen.

Passende ondersteuning

Alle woordvoerders vragen de minister om samen met de gemeenten maatregelen te treffen als uit de monitor blijkt dat er knelpunten ontstaan bij de uitvoering van het abonnementstarief. Dat zegt De Jonge toe. Hermans (VVD) benadrukt het belang van maatwerk: gemeenten moeten na een gesprek met de zorgvrager passende ondersteuning bieden. Zij wil dat ook de effecten van die gesprekken in de monitor naar voren komen.

Wat gebeurt er als uit de monitor blijkt dat gemeenten de zorg verschralen, vraagt Agema (PVV). Wordt dan weer gekozen voor een inkomensafhankelijke regeling? De Jonge wil niet op eventuele maatregelen vooruitlopen, maar een inkomensafhankelijke regeling vindt hij niet logisch. Dat zou de gerealiseerde vereenvoudiging namelijk weer tenietdoen.

De Kamer stemtde 9 april over het wetsvoorstel en de ingediende moties. Het wetsvoorstel is aangenomen, met een evaluatie na drie jaar. Voor 2019 is een tariefsplafond afgesproken van maximaal 17,50 euro eigen bijdrage per vier weken.