Normal_man__zorgopleiding__verpleging__verpleegkundige__ziekenhuis__hulp__onderzoek

Werknemers in de gehandicapten- en ouderenzorg gaan meer samenwerken om zo een verbetering te maken in kwaliteit. Hoewel beide sectoren al in hun eigen werkgebied verbeteringen hebben laten zien, kan door samenwerking van elkaar geleerd worden. Eerder deze maand is het startsein gegeven voor deze samenwerking door Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ). Dit meldt Skipr.

Beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN zegt dat de samenwerking een goede kans is om van elkaar te leren. “Onze achterban wil graag praktische handvatten om optimale zorg te kunnen leveren”, aldus Sonja Kersten, directeur V&VN en bestuurslid en penningmeester van SKILZ. “Van elkaar leren is voor onze leden vanzelfsprekend”. Ze is positief te spreken over het feit dat nu ook wordt samengewerkt met andere beroepsgroepen in de langdurige zorg.

Kennis bundelen

In de gehandicaptenzorg werd eerder al ingezet op onder andere cliëntperspectief en in de ouderenzorg was er aandacht voor cliëntbenadering. De kennis die daarmee is opgedaan, wordt gebundeld zodat het verder ontwikkeld kan worden door beide beroepsgroepen. Dit zou de effectiviteit van de kwaliteitsverbetering ten goede komen.

Zorgverzekeraars in partnerraad

SKILZ heeft als doel om een langetermijnvisie voor de zorg te realiseren en om kwaliteitsverbetering op de meerjarenagenda te krijgen. Er worden ook een ervaringsraad en adviesraad samengesteld. Dit moet er voor zorgen dat de kennis en de wetenschap voor beide sectoren bij elkaar wordt gebracht. Ook toezichthouders en zorgverzekeraars worden betrokken bij de kwaliteitsverbetering. Zij worden betrokken via een partnerraad.

Door: Nationale Zorggids