Normal_klaslokaal345

Rudmer Heerema (VVD), Paul Van Meenen (D66), Michel Rog (CDA) en Eppo Bruins (CU) pleiten ervoor om onderwijs voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking op dezelfde manier te bekostigen als kinderen in het praktijkonderwijs. Ze vragen de regering om afspraken te maken met samenwerkingsverbanden. Dit meldt Verus.

Ze zien graag dat kinderen met een ernstige meervoudige beperking een toelaatbaarheidsverklaring krijgen met de hoogste bekostigingscategorie gedurende hun hele schoolloopbaan. De verklaring moet op basis van uniforme landelijke criteria verkregen worden.

Uitzondering voor ernstig meervoudig beperkte kinderen

Er zijn diverse geldstromen waaruit zorg en onderwijs aan deze kinderen bekostigd worden. Dit zorgt al meerdere jaren voor allerlei problemen. De Kamerleden hopen op een samenhangende regeling waarbij de middelen voor zorg in onderwijstijd zo veel mogelijk direct voor deze leerlingen worden bekostigd. Al voor de invoering van passend onderwijs verzochten onderwijsinstellingen voor een uitzondering voor ernstig meervoudig beperkte kinderen. Dat zo’n regeling er moet komen is vastgesteld in het regeerakkoord.

Door: Nationale Zorggids