Normal_geld_portemonnee

Budgethouders kunnen met hun persoonsgebonden budget (pgb) steeds moeilijker mensen vinden die hen zorg en ondersteuning willen geven. MantelzorgNL en Per Saldo spreken van een symbolisch lage vergoeding voor pgb-houders in de Wmo, ook in de gemeenten Almere, Lelystad en Tiel. Deze drie gemeenten weerspreken echter dat er sprake is van te lage tarieven. De gemeenten hebben hierover ook nooit klachten ontvangen van inwoners. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Zo zegt de gemeente Tiel de hoogte van het budget af te stemmen op de behoefte van de hulpaanvrager. Samen met zorgverleners en leveranciers wordt voor iedere budgethouder een persoonlijk budget opgesteld. Ook de gemeente Almere herkent het geschetste beeld niet. “De pgb-tarieven voor professionele zorg en begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding zijn namelijk honderd procent gelijkgesteld aan de tarieven voor zorg in natura”, aldus een woordvoerder.
 
In Lelystad snapt men ook niet waar het beeld vandaan komt dat er niet reële tarieven worden betaald. Volgens een woordvoerder van de gemeente houdt Lelystad zich aan de wettelijke eisen voor pgb-Wmo en pgb-Jeugd. Hierover zijn bovendien geen klachten binnengekomen van budgethouders. 

Prijs van zorg in natura kun je niet gelijkzetten aan pgb

Het gaat mis bij het gelijkzetten van de prijs van zorg in natura met pgb-zorg, zegt Per Saldo. Pgb-houders maken namelijk vaak gebruik van duurdere zorg dan mensen die zorg in natura ontvangen. Bij de belangenverenigingen zijn juist wel klachten binnengekomen over de lage tarieven Per Saldo ziet dat zorgaanbieders daardoor geen passende zorg meer kunnen bieden en dus weglopen van de onderhandelingstafel. 
 
Door: Nationale Zorggids