Normal_staatssecretaris_van_ark_szw

Vinden mensen met een arbeidsbeperking moeilijker een werkplek na sluiting van sociale werkplaatsen? De Kamer debatteerde onlangs met staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit onderwerp. Dit meldt Tweede Kamer.

Mensen met een arbeidsbeperking moeten minder in sociale werkplaatsen en meer in gewone bedrijven gaan werken, zo was het streven van het vorige kabinet. Maar uit de Zembla-uitzending De afbraak van de sociale werkplaats van 4 april 2018 rijst het beeld op dat dit slecht heeft uitgepakt voor de doelgroep: de sociale werkvoorziening ging op slot, maar er kwamen nauwelijks nieuwe werkplekken.

De sociale werkplaats is een sterfhuis geworden, constateert Jasper van Dijk (SP). Hij spreekt van "kapitaalvernietiging" en "een megabezuiniging op mensen met een beperking".

Baankansen

De kans op een (vaste) baan voor mensen met een arbeidsbeperking lijkt kleiner geworden. Onacceptabel, vindt Raemakers (D66): de baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten juist toenemen. Staatssecretaris Van Ark is het daarmee eens. Daarom is zij in november 2018 met een "breed offensief" gekomen. Introduceer een wettelijk recht op begeleiding naar en tijdens werk, suggereert Van Brenk (50PLUS). Zij denkt dat sociale ontwikkelbedrijven daarin een belangrijke rol kunnen spelen.

Bureacratie

Er is een bureaucratisch systeem ontworpen, zegt Gijs van Dijk (PvdA), dat mensen meer tegenwerkt dan op weg helpt naar een baan. Ook werkgevers die mensen met een beperking graag aan het werk willen helpen, krijgen volgens Bruins (ChristenUnie) te maken met onnodige bureaucratische regels. Met haar breed offensief wil staatssecretaris Van Ark "muren slechten". Werkgevers die problemen ondervinden, kunnen die volgens haar melden bij het werkgeversservicepunt.

Beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor mensen die zo veel begeleiding of werkplekaanpassingen nodig hebben dat het niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Mensen zitten te vaak onnodig thuis, stelt De Jong (PVV) vast, omdat er te weinig beschut werk is. Hij spoort de staatssecretaris aan om daadkracht te tonen en gemeenten te verplichten om de afgesproken taakstellingen te halen.