Beeld: MEE

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) traint Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) haar leden op het herkennen van en omgaan met cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB), die na een periode in detentie weer terugkeren in de maatschappij. Vrijdag 10 mei hebben in Utrecht de eerste zestien cursisten detraining, die door MEE is ontwikkeld, met een certificaat afgesloten. Dit meldt MEE. 

Naar schatting heeft 45 procent van de gedetineerden een LVB. Daarnaast blijkt in de praktijk dat mensen met een lvb bovengemiddeld vaak kampen met schuldenproblematiek. En zowel het hebben van een lvb, als het hebben van schulden vergroot het risico op criminaliteit en recidive.

Bewindvoering kan een goed instrument zijn om dat risico te verkleinen. Rust en overzicht op financieel gebied leidt namelijk tot meer stabiliteit, die doorwerkt in andere levensdomeinen zoals wonen, werk en opleiding.

Kennis en vaardigheden 

Essentieel hierbij is dat bewindvoerders voldoende kennis en vaardigheden hebben om mensen met een LVB adequaat te kunnen begeleiden. BPBI zocht daarom de samenwerking met MEE, omdat deze organisatie gespecialiseerd is in het trainen van professionals in het omgaan met en herkennen van mensen met een beperking als LVB, autisme en niet-aangeboren hersenletsel. MEE heeft deze training speciaal voor BPBI bewindvoerders ontwikkeld, die hen leert de signalen van LVB te herkennen en hen traint om communicatie en interventies optimaal af te stemmen op mensen met een licht verstandelijke beperking. Dit leidt niet alleen tot een effectievere werkwijze, maar ook tot een betere verstandhouding tussen bewindvoerder en cliënt.

Heel verbaalvaardig

MEE NL-directeur Yvon van Houdt: “We zijn blij dat het ministerie en BPBI inzetten op het trainen van bewindvoerders. Het is namelijk heel lastig om mensen met een LVB te herkennen, ook omdat ze vaak heel verbaalvaardig zijn. Daardoor worden ze overschat en overvraagd, wat zowel bij de professional als bij de cliënt tot frustratie leidt en een effectieve aanpak in de weg staat.”

Zo’n 50 bewindvoerders volgen de training, die behalve in Utrecht ook in ‘s-Hertogenbosch en
Groningen wordt gegeven. Eén van hen geeft als motivatie: “Ik ben op deze training afgekomen,
omdat ik graag verdieping heb op de omgang met cliënten met een LVB in relatie tot detentie.”

Door: Nationale Zorggids
Beeld: MEE