Normal_depressie_alleen_vrouw

Conclusie uit recent onderzoek: mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die langdurend in zorg zijn in de ggz, ervaren meer traumatische ervaringen in hun leven dan mensen zonder aanwijzing van een LVB. 61 procent van de vrouwen met LVB in deze groep heeft (ook) te maken gehad met seksueel geweld. Uit recent onderzoek onder 570 patiënten, langer dan 2 jaar in zorg, wordt duidelijk dat 86 procent van hen ooit een trauma heeft meegemaakt. Daarvan is er bij 42 procent aanwijzing voor PTSS (posttraumatische stressstoornis). Dit terwijl slechts 8 procent gediagnosticeerd is met PTSS. Bij 40 procent blijkt verder dat er vermoeden is van een licht verstandelijke beperking. Dit meldt GGNet. 

Onderzoeker en psychiater Jeanet Nieuwenhuis van VGGNet pleit ervoor dat zorgprofessionals meer oog hebben voor PTSS en een laag IQ. En zeker voor de combinatie ervan. Nieuwenhuis: “Wanneer het dossier van een patiënt onvoldoende of geen informatie bevat over vroeger, dan moet dat als eerste verzameld worden. Het is erg belangrijk aandacht te hebben voor iemands ontwikkeling, schooltijd, familie en sociale omstandigheden.” VGGNet is een onderdeel van GGNet, de Gelderse ggz-zorgorganisatie voor mensen met psychische problemen en hun naasten.

Wake up call

Esther van Gaalen, directeur bij GGNet: “Wanneer we onvoldoende aandacht hebben voor iemands verleden, lopen mensen een verhoogd risico langdurend in de psychiatrie verzeild te raken. Wanneer de diagnose niet klopt, dan slaat de behandeling ook niet aan. En wanneer de diagnose wel juist is, maar het IQ is lager dan de zorgprofessionals denken, heeft de behandeling ook onvoldoende effect. Waardoor iemand onnodig lang in zorg kan blijven.”

Door: Nationale Zorggids