Normal_staatssecretaris_van_ark_szw

Jonggehandicapten met een Wajong-uitkering moeten, als ze gaan werken, in inkomsten erop vooruitgaan. Ook moeten zij naast hun uitkering onderwijs kunnen volgen, zonder dat ze erop achteruitgaan. Daarom heeft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen uitgewerkt in het wetsvoorstel vereenvoudiging regelgeving Wajong, dat deze week is gepubliceerd. Doel hiervan is om jonggehandicapten nog meer te stimuleren mee te doen aan de samenleving. Dit meldt Rijksoverheid. 

De staatssecretaris wil met dit wetsvoorstel zorgen dat Wajongers er op vooruit gaan als ze werken of meer gaan werken en dat zij langer terug kunnen vallen op de Wajonguitkering als zij hun werk verliezen. Ook krijgen Wajongers goede ondersteuning bij het vinden van werk en houden zij hun volledige uitkering als ze onderwijs gaan volgen. Tot slot kunnen ernstig meervoudig beperkte leerlingen die onderwijs volgen aanspraak maken op een Wajong2015 uitkering.

Extra investering

Met de genoemde maatregelen investeert het kabinet extra in Wajongers. Voor de betere persoonlijke ondersteuning aan mensen met een Wajonguitkering investeert het kabinet, zoals eerder toegezegd, vanaf 2019 30 miljoen extra. Ook investeert UWV extra in het vakmanschap van arbeidsdeskundigen, adviseurs intensieve dienstverlening en andere vakmensen.

Arbeidsparticipatie

De Wajonguitkering is er voor mensen die arbeidsbeperkt zijn door een ziekte of beperking die vóór hun 18e verjaardag is geconstateerd. Sinds 2015 komen alleen nog mensen in aanmerking voor een Wajonguitkering als ze duurzaam en volledig geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Voor dat jaar zijn er verschillende regelingen geweest.

Door: Nationale Zorggids