Normal_handen_samenwerken

Voor mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag is onvoldoende passende zorg voorhanden. Om dat probleem aan te pakken zijn ’s Heeren Loo en MEE samen met Ieder(in) in mei 2019 van start gegaan met het project Netwerkgids. Hierbij gaan netwerkgidsen (daarin gespecialiseerde cliëntondersteuners) deze mensen en hun naasten helpen om de juiste zorg te vinden. Zij gaan daarbij intensief in gesprek met zorgaanbieders en maken gebruik van maatwerkoplossingen en innovatieve methoden. Ook brengen zij de knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving in kaart. Dit melden de organisaties

Een groeiende groep mensen met een complexe zorgvraag loopt vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om mensen met een (licht) verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblematiek. Het niet krijgen van passende zorg leidt bij hen tot verergering van de problematiek. Dit heeft grote impact op henzelf, hun naasten en hun sociaal leven en leidt vaak tot schrijnende situaties.

Project Netwerkgids

Het project Netwerkgids is onderdeel van Volwaardig Leven, een programma van het ministerie van Volksgezondheid om gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend te maken.

Het bestaat uit drie onderdelen:

  1. Cliënten en hun naasten krijgen een professionele onafhankelijke netwerkgids en - indien gewenst - een onafhankelijke ervaringsdeskundige, die hen ondersteunen in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning en knelpunten voor hen oplost;
  2. Voor knelpunten in zorg- en dienstverlening worden oplossingen in kaart gebracht;
  3. Er wordt een rapportage opgesteld met de knelpunten, de oplossingen en/of verbeter-voorstellen en de beschrijving en effecten van de rol van de netwerkgids en ervaringsdeskundige.

Het project start met vijftig cliënten in vier regio’s van ’s Heeren Loo: Oost-Nederland, Midden-Nederland, Noordwest-Nederland en Groot Emaus (regio Ermelo). Het project loopt van mei 2019 tot en met februari 2021 en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid. Het onderzoeksbureau Partoer voert onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten en levert aan het eind van de pilot een rapportage op. 

Vanuit het programma Volwaardig Leven steunt en toetst Ieder(in) dit project op de structurele inbreng van het cliëntperspectief. Ieder(in)-directeur Illya Soffer: “Het zorglandschap is ontzettend ingewikkeld geworden voor mensen met een beperking en hun naasten. Het is belangrijk dat zij goed geholpen worden hun weg te vinden. We hopen dat de lessen uit dit project zullen bijdragen aan een toegankelijker zorg en sociaal domein.”

Door: Nationale Zorggids