Normal_rekenmachine_geld

De gemeente Eindhoven heeft de universiteiten van Twente en Utrecht gevraagd om onderzoek te doen naar winst door zorgaanbieders en hoe gemeenten dit kunnen beteugelen. Sommige zorgaanbieders lijken flinke winsten te kunnen opstrijken, terwijl gemeenten tekorten hebben op hun jeugdhulp- en Wmo-budget. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

In 2016 zag Eindhoven een paar zorgaanbieders flink winsten maken en ook vorig jaar konden zij goede zwarte cijfers schrijven. “We hebben toen onderzoek gedaan en feitelijk geen fraude kunnen vaststellen. We hebben wel geconstateerd dat de manier waarop we ons inkoopsysteem vorm hadden gegeven, teveel ruimte bood”, zegt wethouder Renate Richters.

Zorgzwaarte 

Gemeenten bieden bijvoorbeeld zorgproducten met een bepaalde zorgzwaarte. In het geval van één product, konden zorginstellingen een even hoge vergoeding krijgen voor zware clienten als voor lichte clienten. Een bepaalde instelling die veel winst boekte, had met name lichte clienten, wat voordelig uitpakte. Inmiddels zijn de contracten met dat bedrijf aangepast.

Als het aan zorgwethouder Richters ligt, kan zij er op gemeentelijk niveau voor zorgen dat zorginstellingen hun winsten beperken. Daarom heeft zij onderzoekers van de universiteiten van Twente en Utrecht gevraagd om dit uit te zoeken. 

Door: Nationale Zorggids