Normal_pil_medicijnen

Neurologen van Amsterdam UMC, locatie VUmc, gaan uitzoeken of  MS-patiënten die minimaal vijf jaar geen ontsteking in hun centraal zenuwstelsel hebben gehad, de behandeling kunnen stoppen. Sommige medicijnen voor de behandeling van multiple sclerose (MS) kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Dit meldt VUmc.  

Onderzoekers Eva Strijbis en Joep Killestein hebben voor hun onderzoek twee subsidies gekregen: 265.000 euro van Stichting MS Research en 956.000 euro van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Door in verschillende ziekenhuizen twee groepen met elkaar te vergelijken, hopen ze te kunnen achterhalen of het staken van behandeling na vijf jaar zonder ziekteactiviteit veilig kan.

Patiënten worden in groepen verdeeld: twee jaar lang slikt de ene groep medicatie door en stopt de andere groep ermee. De ziekenhuizen zullen in de tussentijd intensief gevolgd worden op nieuwe ontstekingen in het centraal zenuwstelsel. Deelnemers kunnen hiervoor naar hun eigen ziekenhuis. 

Door: Nationale Zorggids