Normal_kantoor_baan_ontslag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen is klaar met werkbedrijf GelreWerkt! dat de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet regelt. Als het aan het college ligt, komt de uitvoering daarvan weer bij de gemeente te liggen. GelreWerkt! heeft geen beslissingsbevoegdheid binnen de Participatiewet en de gemeente moet de formele werkgever zijn van Wsw’ers. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Hoewel het de gemeente zelf was die begin dit jaar besloot afstand te nemen, blijkt het hierin overhaaste beslissingen te hebben genomen. De gemeente is hierdoor een kwart miljoen euro meer kwijt aan btw, omdat de btw van het werkbedrijf niet te compenseren is. Daarnaast is het ook niet mogelijk om persoonsgegevens uit te wisselen, omdat de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) dit niet toestaat.

Weeffouten 

“In het korte tijdsbestek waarin de organisatie moest worden neergezet zijn weeffouten ontstaan. Achteraf bezien had een juridische check moeten plaatsvinden”, zegt een woordvoerder van de zorgwethouder van de gemeente. “Het werkbedrijf functioneert wel degelijk, maar nog niet optimaal.”

Het college heeft de beslissingsbevoegdheid om de uitvoering van de Participatiewet en Wsw per 2020 weer bij de gemeente te leggen, maar doet dit niet zonder de stem van de gemeenteraad hierin te horen. 

Door: Nationale Zorggids