Normal_rolstoel_beperking_handicap

De rekening van Eindhovenaren die nog geen herbeoordeling hebben gehad, wordt in de tussentijd wel betaald. Dit is een maatregel van het gemeentebestuur omdat er binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sprake is van een flinke achterstand op de herindicaties, zo meldt het Brabants Dagblad. 

Een groep Eindhovenaren met recht op zorg, moet wachten op een herindicatie om die zorg te kunnen blijven ontvangen. Er is onvoldoende personeel beschikbaar om deze groep op tijd te herindiceren. De gemeente heeft een paar maanden geleden meer mensen aangenomen, maar de achterstand is er nog steeds. Hoeveel mensen wachten op een herindicatie wil de gemeente niet zeggen.

“In de praktijk blijkt dat de meeste mensen die zorg krijgen ook na een herindicatie hun zorg behouden. De risico’s zijn zowel voor zorgverleners als voor de cliënten klein. Maar omdat er bij beide partijen sprake is van onrust wil het college die met deze maatregel wegnemen.”

Door: Nationale Zorggids