Normal_thuiszorg_bejaarde_oudere

De gemeente Eindhoven wordt stap voor stap afgestraft voor de wijze waarop het huishoudelijke hulp toekent. Er liggen hierover 160 zaken bij de bestuursrechter, waarvan inmiddels vier zijn behandeld. In drie gevallen moet de gemeente haar toekenning van huishoudelijke hulp wijzigen en in één geval moet Eindhoven de situatie van de hulpvrager herbeoordelen. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

In 2018 paste de gemeente Eindhoven haar beleid rondom huishoudelijke hulp aan. Een groep van 160 inwoners vindt dat zij hierdoor te weinig hulp in huis krijgen. Bepaalde taken, zoals het wassen van gordijnen of reinigen van keukenkastjes, zijn bovendien niet meer uitbesteed aan professionals maar moeten vrijwilligers doen. Ook dit zit de klagers dwars. Om niet alle zaken tegelijk te hoeven behandelen, pikte de rechtbank er eerst vier zaken uit die typerend zouden zijn voor de situatie.

Schoon en leefbaar huis

Naast dat Eindhoven het beleid niet zomaar had mogen wijzigen, gaat de gemeente ook verkeerd om met de KPMG-normen die voor het toekennen van huishoudelijke hulp zijn opgesteld. In de normen gaat het namelijk om een ‘schoon en leefbaar huis’, maar in Eindhoven wordt hulp toegekend op individueel niveau. Dat vrijwilligers bepaalde taken oppakken en niet professionals, valt ook niet goed bij de bestuursrechter. Er is allereerst niet aangetoond dat er vrijwilligers zijn en bovendien moet de gemeente dit toekennen als iemand hiervoor niemand kan inschakelen vanuit zijn sociale netwerk.

Vervolg hangt af van gemeente

Of de 156 andere zaken worden behandeld, is afhankelijk van de houding van de gemeente. Pakt Eindhoven haar werkwijze aan, dan is behandeling van de overige zaken niet nodig. Legt de gemeente de uitspraken naast zich neer, dan volgen mogelijk meer zittingen. 

Door: Nationale Zorggids