Normal_kinderboerderij__geit__dagbesteding

Heerenveen zal in het park Ten Woude een zorgboerderij voor dagbesteding krijgen. Het plan zit al meerdere jaren in de planning en wordt nu ook daadwerkelijk uitgevoerd. Omwonenden hadden eerst bezwaren en na enkele aanpassingen kan de zorgboerderij er daadwerkelijk gaan komen. Er is in eerste instantie plek voor tien volwassen cliënten met een beperking, na een periode van vijf jaar kan dit mogelijk worden uitgebreid naar twintig cliënten. Dit meldt Leeuwarder Courant.

De zorgboerderij hoopt dit najaar de deuren te kunnen openen bij de plek waar nu ook de kinderboerderij is. De volwassen cliënten met een beperking kunnen via dagbesteding verschillende taken uitvoeren op de boerderij. De gemeente heeft de initiatiefnemers van de zorgboerderij een bedrag van 78.000 euro toegekend. Hiervan is 18.000 euro bestemd voor het aanleggen van riolering. Het overige bedrag is voor het inrichten van het terrein.

Evaluatie na vijf jaar

De gemeente wil over een periode van vijf jaar dit geld weer terugkrijgen van de zorgboerderij. Doordat de grond van de gemeente blijft, houdt deze inspraak over de zorginstelling. Na vijf jaar wordt het initiatief geëvalueerd en kan besloten worden om een tweede fase in te gaan. Daarin staat ook de bouw van een kantoor en winkeltje op de planning. Mocht er voldoende animo zijn voor uitbreiding, dan kunnen er na de eerste vijf jaar nog eens tien cliënten bij komen.

Door: Nationale Zorggids