Normal_rolstoel_oudere_bejaarde_handicap

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid denkt dat het doel van 55.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking haalbaar is. Wel is het systeem van de banenafspraak hier en daar aan vereenvoudiging toe, hierover heeft zij gesproken met (sociale) partners. Dit melden Binnenlands Bestuur en de Tweede Kamer. 

Sociale partners hebben namelijk te kennen gegeven het huidige systeem lastig te vinden. Zij ervaren met name flinke administratieve lasten. “Ik ben daarom het systeem van de banenafspraak aan het vereenvoudigen. Ik wil het systeem zo vormgeven dat werkgevers meer mogelijkheden krijgen om banen te creëren en dat de administratieve lasten voor werkgevers en de uitvoering minder worden.”

Voor het einde van dit jaar informeert Van Ark de Kamer over de voortgang van de vereenvoudiging. 

Door: Nationale Zorggids