Normal_geld__munten__centen

Mensen die door een beperking of andere reden in de bijstand zitten, krijgen te maken met een samenwoonkorting wanneer zij met tweede graads familieleden samenwonen. De Tweede Kamer heeft een wetswijziging aangenomen om ook bij deze vorm van samenwonen te korten op de bijstandsuitkering. Samenwonen met een partner levert al een korting op op de bijstand en nu worden familieleden zoals een grootouder of broer ook onder dezelfde regeling gezet. Wel is er een overgangsperiode van twee jaar. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

De uitzonderingsregel voor familieleden in de tweede graad komt ten einde door het aannemen van de wetswijziging door de Tweede Kamer. Het samenwonen van iemand bij de ouder terwijl één van hen bijstand ontvangt, staat al langer garant voor minder bijstand. De redenering is dat wanneer de persoon met wie samengewoond wordt zelf een inkomen heeft, de bijstand van de andere persoon omlaag kan. Het uitsluiten van familieleden in de tweede graad zou het systeem eerlijker moeten maken, omdat de uitzonderingsregel volgens de Hoge Raad discriminerend zou zijn.

VN-verdrag voor behoorlijke levensstandaard

Belangenorganisatie Ieder(in) is niet te spreken over het schrappen van de uitzonderingsregel. Het zou niet aansluiten bij het doel van het kabinet om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ook het doel dat mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen wordt zo niet gestimuleerd. Bovendien staat in het VN-verdrag voor mensen met een beperking dat zij recht hebben op een behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming. Door het schrappen van deze uitzonderingsregel wordt volgens Ieder(in) het inkomen van iemand in de bijstand onrechtmatig verlaagd.

De oorspronkelijke overgangsfase zou 12 maanden duren. In een amendement van D66, CDA en ChristenUnie is dit verlengd naar 24 maanden. In die tijd kunnen de betroffen mensen maatregelen nemen om een andere woonsituatie of een aanvullend inkomen te vinden.

Hulp vanuit de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en kunnen daardoor maatwerk leveren. Wanneer iemand door een lichamelijke of verstandelijke beperking minder werkvermogen heeft, kan de gemeente te hulp schieten wanneer er financiële problemen ontstaan bij de betreffende groep mensen. Over hoeveel Nederlanders het gaat, is nog onduidelijk. Daar zou volgens het CDA en de SP onderzoek naar gedaan moeten worden.

Door: Nationale Zorggids