Normal_rss_entry-197416

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht over dit jaar nog een tekort van 41 miljoen euro voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Die moet voorzien in langdurige en intensieve zorg aan mensen die die hulp blijvend nodig hebben.

Daarmee zit de organisatie veel lager dan de uitvoerende zorgkantoren, die vrezen voor een tekort van 147 miljoen. Zij houden onder meer rekening met verder oplopende wachtlijsten en pgb-stops.

De bevindingen van de NZa, gebaseerd op onder meer zorgdeclaraties en persoonsgebonden budgetten van de afgelopen jaren, staan in een brief van de autoriteit aan gezondheidsminister Hugo de Jonge. Geadviseerd wordt om een potje van 60 miljoen, dat nog gereserveerd is, aan te spreken. Het ministerie van Volksgezondheid beraadt zich erop, aldus een woordvoerder.

Door: ANP