Normal_rollators

Het abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dat sinds dit jaar van kracht is, zorgt ervoor dat de gemeente Apeldoorn flinke miljoenentekorten oploopt. Voor het einde van dit jaar wordt een tekort van 9,5 miljoen euro verwacht. Als het tarief op 17,50 euro blijft steken, heeft de gemeente in 2020 een vermoedelijk tekort van 20 miljoen euro. Dit meldt De Stentor. 

Het college van burgemeester en wethouders waarschuwt de gemeenteraad voor deze tekorten in een brandbrief. Men verwachtte al flinke tekorten, maar dat ze zo zouden oplopen had niemand ingeschat. Dit betekent dat alle financiële prognoses aan een aanpassing toe zijn. Het college van B en W beraadt zich op maatregelen, maar duidelijk is dat er flink bezuinigd moet worden.

Hoge bijdrage Wmo

Met name Apeldoorn wordt nu hard geraakt door het Wmo-abonnementstarief omdat het voorgaande jaren de hoogst mogelijk bijdrage vroeg. Nu het tarief voor iedere gemeente gelijk is, moet Apeldoorn inleveren. Ook is in deze gemeente sprake van vergrijzing, waardoor meer en meer ouderen ondersteuning vanuit de Wmo nodig hebben. 

Door: Nationale Zorggids