Normal_euro_geld

Onder meer FNV en de Landelijke Cliëntenraad zijn kritisch op het voorgestelde plan van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken om de Wajong-uitkering overzichtelijker te maken. Tegenstanders stellen dat jonggehandicapten met een baan zo nooit meer zullen verdienen dan het wettelijk minimumloon, ongeacht het aantal gewerkte uren en opleidingsniveau. Dit meldt Trouw. 

Van Ark wil haar wetsvoorstel aanstaande woensdag door de Tweede Kamer loodsen. Er zijn nu drie verschillende Wajong-regelingen en de staatssecretaris wil daar één van maken. Gaat de Kamer daarmee akkoord, dan komt deze er vanaf 2021.

Regelingen verdwijnen

Door alles onder één regeling te gooien, verdwijnen ook verschillende financiële regelingen die het voor jonggehandicapten mogelijk maken om met betaald werk meer te verdienen dan het minimumloon. Een afgeronde opleiding en promotie maken zijn zulke duwtjes in de rug – net als voor niet-gehandicapten – om meer te verdienen. Met de nieuwe regeling van Van Ark, verdwijnt dit en zal iemand met bijvoorbeeld alleen een vmbo- of mbo-opleiding evenveel verdienen: de uitkering wordt voor iedere jonggehandicapte aangevuld tot het wettelijk minimumloon.

Persoonlijke situatie moet altijd blijven tellen

Een overzichtelijker systeem is volgens de Landelijke Cliëntenraad geen slecht plan, maar iemands achtergrond, werksituatie en vaardigheden zouden altijd moeten blijven meetellen, vindt Amma Assante. “Moet je je voorstellen dat je maximale maandinkomen al helemaal vaststaat bij je geboorte, puur door een aangeboren beperking.”

Toetsing door College voor de Rechten van de Mens

Ook FNV is tegen het plan van Van Ark en laat dit toetsen door het College van de Rechten van de Mens. Er was volgens Van Ark geen tijd om op de resultaten van deze toetsing te wachten en daarom gaat het voorstel alsnog woensdag door de Tweede Kamer. Wel heeft ze toegezegd Wajongers die nu meer dan het wettelijk minimuminkomen verdienen te compenseren, maar alleen zolang ze hun huidige baan hebben en niet langer dan twee maanden na beëindiging van het contract.

Door: Nationale Zorggids