Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Het kabinet stelt vanaf 2020 vijf miljoen euro extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Dat schrijven minister De Jonge van Volksgezondheid en minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De financiering van de zorg in onderwijstijd voor deze leerlingen verdubbelt hiermee tot tien miljoen euro per jaar. Hierdoor wordt het voor scholen makkelijker om de zorg voor deze leerlingen te organiseren. Dit meldt Rijksoverheid.

Voor veel scholen is het ingewikkeld om de zorg tijdens onderwijstijd te organiseren. In het regeerakkoord is afgesproken dit te vereenvoudigen. De Jonge en Slob willen dat de verschillende zorgbudgetten voor leerlingen met een complexe zorgvraag tijdens onderwijstijd worden gebundeld. In hun brief aan de Tweede Kamer schrijven de bewindspersonen dat hiervoor in een paar regio’s pilots worden opgezet. Daarbij is het de bedoeling gemeenten de verantwoordelijkheid te geven om met het gebundelde budget alle zorg in onderwijstijd in te kopen.

Diverse zorgsystemen

Tot die tijd stelt het ministerie van Volksgezondheid deze extra vijf miljoen euro ter beschikking om hiermee voor scholen, leerlingen en hun ouders te komen tot minder afstemmingsproblemen en administratieve rompslomp. Daarnaast gaan experts scholen op korte termijn helpen bij het regelen van financiering van zorg in onderwijstijd. Deze mensen kennen de weg binnen de diverse zorgsystemen en weten op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden.

Vergroten van ontwikkelingskansen

De maatregelen maken onderdeel uit van een breder pakket om door betere samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Sinds afgelopen juni is een programmateam onder leiding van Rene Peeters daarmee aan de slag.

Door: Nationale Zorggids