Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Jeugd met een beperking wordt binnen de Jeugdwet over één kam geschoren met jeugd uit probleemgezinnen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor deze gezinnen: in plaats van begeleiding, logeeropvang of respijtzorg, worden aan gezinnen opvoedcursussen aangeboden. Uit het verdiepende onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat voor een met een beperking een andere aanpak, toegang en ander aanbod nodig is. Gezinnen met een kind met een levenslange beperking raken zonder koerswijziging overbelast en ontwricht. Dit meldt Ieder(in). 

Volgens Ieder(in) liegen de conclusies van het onderzoek ‘Levenslange en levensbrede zorg- en ondersteuningsvragen van jeugdigen en jongvolwassen’ er niet om .Voor jeugd met een levenslange, levensbrede beperking of chronisch aandoening is meer professionele expertise nodig, een betere urgentiebepaling bij de toegang (triage) en beter passende zorg en ondersteuning. Ook moeten kinderen en hun ouders meer betrokken worden bij de gesprekken en is ruimere inzet van respijtzorg en ambulant zorgaanbod nodig.

Aparte afslag in de toegang tot zorg voor jeugd met beperking

Ieder(in) blijft deze groep kinderen en jongeren en hun ouders onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer en ministeries. Samen met Per Saldo blijft de belangenorganisatie voor een aparte afslag in de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking en hun ouders. Daar moet kennis zijn van wat deze gezinnen nodig hebben om zich te kunnen redden. Waar probleemgezinnen geholpen kunnen zijn met behandeling en opvoedondersteuning, heeft jeugd met een beperking veel meer aan begeleiding en blijvende ondersteuning.

Op 18 november wordt het verdiepende onderzoek besproken in de Tweede Kamer. 

Door: Nationale Zorggids