Normal_lector-sanderhilberink

Onderzoeker Sander Hilberink is door de Hogeschool van Rotterdam benoemd tot lector ‘Ondersteuningsbehoeften: Levenslang & Levensbreed’ bij Kenniscentrum Zorginnovatie. In deze hoedanigheid gaat Hilberink zich richten op het houder worden met levenslange beperkingen en de veranderende ondersteuningsbehoeften. Dit meldt Hogeschool Rotterdam.

Het nieuwe lectoraat sluit nauw aan bij Disability Studies, het vakgebied dat leven met een handicap of chronische aandoening bestudeert vanuit mensen zelf, hoe er naar hen gekeken wordt en de consequenties van deze opvattingen. De focus ligt echter op het ouder worden met een van jongs af aan ontstane aandoening. Belangrijke thema’s zijn het hebben (en houden) van een waardevolle plek in de samenleving en omgaan met een toename van lichamelijke problemen.

Veranderende ondersteuningsbehoeften 

“De groep veertigplussers neemt toe en daarmee ook de gezondheidsklachten en participatieproblemen. Vaak hebben deze veertigplussers vragen over de veranderende impact van hun aandoening en hun toekomstperspectief. Voor zorg en ondersteuning zijn meerder loketten die slecht op elkaar aansluiten. Deze groep krijgt ook relatief weinig aandacht in onderzoek waardoor de zorg onvoldoende past bij de veranderende ondersteuningsbehoeften met betrekking tot zorg en meedoen in de samenleving. In het onderwijs komt deze groep nauwelijks aan bod”, zegt Hilberink, die middels praktijkgericht onderzoek het onderwijs en de praktijk wil verrijken door het idee achter persoonsgerichte zorg toe te spitsen op deze groep veertigplussers.

Burgerschap voor veertigplussers met fysieke beperking

Binnenkort start Hilberink met een project waarbij veertigplussers met Cerebrale Parese (CP) worden geïnterviewd. Voorafgaand hieraan nemen deelnemers foto’s van situaties, plekken of objecten die voor hen de betekenis van burgerschap weergeven. Deze foto’s zijn uitgangspunt voor de interviews. Het doel is om inzicht te krijgen wat burgerschap voor veertigplussers met CP betekent en wat zij nodig hebben om burgerschap invulling te geven. Op basis van de verzamelde informatie worden posters ontwikkeld voor wacht- en spreekkamers in revalidatiecentra. 

Door: Nationale Zorggids