Normal_rolstoel__gehandicapt__verlamd

In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het verplicht. Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden om zo de arbeidskansen voor mensen met bijvoorbeeld een arbeidsbeperking of oudere werklozen te vergroten. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het publieke werkgeversservicepunt is onderdeel van de agenda ‘Breed Offensief’. Door dienstverlening aan werkgevers en samenwerking in de regio te verbeteren, worden werkzoekenden beter geholpen. Het gaat om het sneller aan het werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking, statushouders, oudere werklozen, werkzoekenden zonder startkwalificatie en bijstandsgerechtigden.

Naast de in totaal 70 miljoen euro voor de 35 arbeidsmarktregio’s in 2019 en 2020, is er vanaf 2021 jaarlijks 17 miljoen euro structureel beschikbaar voor het verbeteren van matching tussen werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast is in 2020 ook eenmalig 7 miljoen euro beschikbaar.

Basispakket aan diensten 

Het werkgeversservicepunt biedt straks in elke arbeidsmarktregio hetzelfde basispakket aan diensten, zodat werkgevers in elke arbeidsmarktregio weten wat zij kunnen verwachten: het vinden van passende kandidaten en nazorg na plaatsing van een kandidaat, informeren en adviseren over alle beschikbare instrumenten, voorzieningen en voorwaarden in de arbeidsmarktregio en informatie en advies over het passend maken van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. To slot informeert en adviseert het servicepunt ook over regionale vraag en aanbod.

Door: Nationale Zorggids