Normal_ouders_ouderschap

Gezinnen waarbij tenminste één ouder een licht verstandelijke beperking heeft, hebben vaker te maken met opvoedproblemen dan andere gezinnen. De interventie HouVast-w biedt daarom blijvende ondersteuning door het eigen kunnen en het netwerk van deze gezinnen optimaal te benutten. HouVast-W, ontwikkeld door expertisecentrum William Schrikker, is onlangs erkend als goed onderbouwd door de erkenningscommissie van Vilans, zo meldt Vilans. 

De interventie is ontwikkeld om erger ingrijpen bij deze gezinnen met opvoedproblemen te voorkomen of terug te brengen. Vaak is bij hen namelijk bemoeienis van de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis nodig. Dat kan dan tot een ondertoezichtstelling leiden voor de aanpak van acute problemen. Om uithuisplaatsing en hermeldingen te voorkomen, is echter ook langdurige ondersteuning nodig

Respect voor het gezin

Doel van HouVast-w is dan ook het bieden van waakvlambegeleiding. Hiermee worden ouders in staat gesteld om een duurzame, veilige en goede opvoedingssituatie voor hun kinderen te realiseren. Dit met behulp van hun sociale netwerk en ondersteuning door professionals. Een gedegen aanpak, met respect voor het gezin, vindt de erkenningscommissie van Vilans.

Interventie vanuit zorgaanbieder

De interventie kan vanuit zorgaanbieders worden uitgevoerd door begeleiders die een HouVast-training hebben gevolgd. HouVast-w is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun ouders. Gezinnen wonen daarbij zelfstandig of (al dan niet tijdelijk) in een instelling zoals een moeder-kind-huis. Sinds 1 september 2019 is TOP Groep Training en Begeleiding verantwoordelijk voor de trainingen en het beheer van HouVast.

Door: Nationale Zorggids