Normal_staatssecretaris_van_ark_szw

Gemeenten gaan vooralsnog niet zelf beoordelen of een inwoner recht heeft op een beschutte werkplek. Deze verantwoordelijkheid blijft bij uitkeringsinstantie UWV, zegt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten vinden de werkwijze van het UWV duur en te verplichtend. Bovendien is de wijze van indiceren anders. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Van Ark wil het verplichtende karakter dat het UWV hanteert aanhouden, omdat deze doelgroep mogelijk net als andere werkzoekenden onderaan de stapel komt te liggen.

Meer mensen hebben beschut werk

Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat steeds meer mensen beschut werk hebben. Drie jaar geleden hadden zo’n 270 mensen een beschutte werkplek, in 2017 ging het om 1.200 plekken en medio dit jaar stond de teller op 3.300. Er zijn nog steeds gemeenten die achterlopen omdat ze niet eerder bezig waren met beschut werk, maar er zijn ook diverse gemeenten die hun doelen actief proberen te behalen. 

Door: Nationale Zorggids