Normal_rss_entry-208477

Vorig jaar sloten 43 van de 193 instellingen in de gehandicaptenzorg het jaar met verlies af, dat waren er tien meer dan in 2017. Voor de hele gehandicaptensector was 2018 in financieel opzicht een minder goed jaar. Dat staat in een analyse van jaarverslagen, gemaakt door Intrakoop, de inkoopcoöperatie voor de zorg.

De gehandicaptenzorg maakte minder winst, maar is financieel redelijk gezond, luidt de conclusie. De oorzaken van het minder goede jaar liggen vooral in stijgende personeelskosten en een krappe arbeidsmarkt. Ook een hoger ziekteverzuim (6,4 procent) en de sterke toename van inhuurkosten van extern personeel (+26,8 procent) vallen op.

Bijna driekwart van de bedrijfslasten bestaat uit kosten voor het personeel. Ook de gehandicaptenzorg heeft grote moeite om gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden. Hierdoor zijn de onderzochte instellingen genoodzaakt om hun werknemers extern in te huren tegen hoge kosten.

Minder vrijwilligers

De onderzochte organisaties hebben in totaal samen zo’n 111.000 fte en worden ondersteund door 59.000 vrijwilligers. Opvallend is dat het aantal vrijwilligers in 2018 (met 1,5 procent) evenals het aantal stagiaires ( met 4,5 procent) daalde ten opzichte van het jaar daarvoor.

De sector zag vorig jaar het nettoresultaat teruglopen van 205 miljoen euro in 2017 naar 136 miljoen euro in 2018.

Door: ANP