Normal_tweede_kamer

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het voorstel van D66, GroenLinks en PvdA om in de Grondwet op te nemen dat discriminatie vanwege handicap of seksuele geaardheid verboden is. Ieder(in) steunt dit voorstel en vraagt de regering om het nog in deze kabinetsperiode goed te keuren en uit te voeren. Dit melden Ieder(in) en de Tweede Kamer. 

In de Grondwet staan nu vijf kenmerken expliciet genoemd waarop niet mag worden gediscrimineerd: godsdienst, levensovertuiging, geslacht, ras en politieke gezindheid. Het voorstel is om aan deze kenmerken er nog twee toe te voegen, te weten: handicap en seksuele gerichtheid. Ieder(in) is voorstander van deze uitbreiding van de Grondwet want ze versterkt de rechtspositie van mensen met een beperking en stimuleert de noodzakelijke omslag in denken en doen.

Emancipatie 

In de jaren tachtig is ervoor gekozen om seksuele gerichtheid en handicap niet op te nemen als non-discriminatiegronden. Maar de tijden zijn veranderd, stellen Renkema van GroenLinks en Kuiken van de PvdA vast. Het nu wel opnemen ervan is volgens hen een bevestiging van onze kernwaarden en van de emancipatie van deze groepen.

Steun voor initiatiefwetsvoorstel 

Het voorstel krijgt steun van CDA, D66, VVD, ChristenUnie en onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten. Henk Krol van 50PLUS is ook voor het voorstel, maar vindt dat daar dan óók discriminatie op grond van leeftijd aan toegevoegd moet worden. SP is kritisch en vraagt zich af waarom huwelijkse staat en nationaliteit er dan niet in mee te nemen. Is het niet beter om alle gronden te schrappen?

Artikel 1 afschaffen 

Als het aan PVV ligt, wordt artikel 1 afgeschaft en komt daarvoor in de plaats: iedere Nederlander is voor de wet gelijk. Kamerlid Martin Bosma van de PVV wijst erop dat allerlei vormen van discriminatie nu niet worden aangepakt.: homo’s wordt het onmogelijk gemaakt om in moslimwijken te wonen, PVV’ers worden ontslagen vanwege hun politieke overtuiging en witte Nederlands en mannen krijgen minder kansen door voorkeursbeleid, zo stelt Bosma.

Het debat gaat op een later moment verder. 

Door: Nationale Zorggids