Normal_tablet__boeken__onderwijs__klas__bureau__school

Zeer moeilijk lerende jongeren moeten vaak op hun achttiende of zelfs zestiende van school, terwijl ze wettelijk tot hun twintigste recht hebben op onderwijs. Financiële overwegingen spelen daarbij een rol. Dit blijkt uit onderzoek van Reporter Radio, meldt NRC. 

Leerlingen met een beperking zoals autisme of het syndroom van Down mogen langer over hun school doen dan reguliere leerlingen. Zij mogen tot hun twintigste jaar naar school. Voor het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, die op hun achttiende opnieuw wordt beoordeeld door het samenwerkingsverband passend onderwijs in de regio. En hier gaat het mis: steeds vaker wordt zo’n verklaring niet afgegeven. 

GELD 

De reden: geld. Het is voor samenwerkingsverbanden duurder om matig verstandelijk beperkte kinderen, die anders naar dagbesteding zouden gaan, op school te houden. Wel zijn er grote regionale verschillen.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Een schooldirecteur zegt tegen het NRC: ”Ik vind dat leerlingen ontwikkelingskansen ontzegd worden. We willen zogenaamd een participatiemaatschappij, maar ik heb leerlingen gehad die nu thuiszitten omdat ze op hun achttiende van school moesten.”

Door: Nationale Zorggids