Normal_geld__portemonnee__fraude

De gemeente Leeuwarden gaat een externe toets uitvoeren voordat met zorgaanbieder Incluzio het beoogde contract wordt getekend. Reden hiervoor is dat onlangs is gebleken uit een publicatie van Follow the Money en Reporter dat veel klanten van Incluzio hier slechte ervaringen mee hebben. Het aanbod van zorgverlener zou beperkt zijn en bovendien moeten klanten ieder jaar meer geld betalen. Dit meldt Leeuwarder Courant.

De fracties vinden het opmerkelijk dat de wethouder zo ver in het aanbestedingsproces voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) erachter komt dat klanten niet tevreden zijn met het werk van Incluzio. “Hoe kan het dat wij op het punt staan in zee te gaan met deze zorgcowboy terwijl alle seinen op donkerrood staan?” wil Carlijn Niesink van ChristenUnie weten. Lutz Jacobi wil van wethouder Herwil van Gelder weten hoe deze denkt problemen met de zorgaanbieder te voorkomen.

Wethouder had sentiment in de pers moeten oppikken

Van Gelder zegt zelf ook geschrokken te zijn van het negatieve beeld dat door de media wordt geschetst. Voordat de gesprekken over de aanbesteding werden gestart, zijn referenties aangevraagd bij Utrecht en Hollands Kroon, waar al wordt gewerkt met Incluzio. Daar waren de reacties positief. Echter vindt VVD’er Marcel Visser dit onbegrijpelijk. “Het sentiment in de pers is al een jaar negatief. De wethouder had dit moeten weten en er op moeten acteren.”

Binnenkort vervolg op debat

Niet alle vragen konden beantwoord worden tijdens de bijeenkomst. Daarom komt er binnenkort een vervolg, waarbij mogelijk ook duidelijk wordt of de gemeente Leeuwarden Incluzio de aanbesteding gaat geven. Incluzio levert zorg aan inwoners die een beroep doen op de Wmo.

Door: Nationale Zorggids