Normal_geld_rekenmachine_belasting

In 2015 wist het Rijk met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) al 1,1 miljard euro te besparen. Ieder jaar erop kwam daar een bedrag van 1,3 miljard euro aan besparingen bij. Ook is er sinds 2015 flink bespaard op de uitgaven individuele dagbesteding en begeleiding en huishoudelijke verzorging. Gemeenten kregen vorig jaar 5,1 miljard euro van het Rijk voor de uitvoering van de Wmo. Dit meldt Binnenlands Bestuur op basis van een brief van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Eerste Kamer. 

Welke gemeenten financiële problemen hebben door de invoering van de Wmo en welke niet, vertelt De Jonge niet. Wat de definitieve cijfers zijn op gemeentelijk niveau, wordt nog deze maand bekendgemaakt. De minister wijst erop dat deze cijfers geen verantwoording zijn voor gemeenten. “Gemeenten gaan zelf over hun begroting en kunnen meer of minder begroten voor de uitvoering van de Wmo. Een eventueel tekort of overschot dient in dat licht beoordeeld te worden en is uiteraard afhankelijk van gemeentelijke beleidskeuzes.”

Vergrijzing en toenemende zorgvraag

Het zal voor veel gemeenten geen verrassing zijn als een tekort op hun Wmo-budget is. Veel gemeenten trokken dit jaar aan de bel en nog geen maand geleden deed ook de overkoepelende organisatie VNG dat. De verwachting is dat de uitgaven de komende vijf jaar met 7 procent per jaar stijgen door een toenemende zorgvraag en ons steeds ouder wordende land. Meerdere partijen hebben al aangestuurd op een andere bekostiging van de Wmo, maar of het stelsel een aanpassing krijgt, wordt pas aankomend voorjaar duidelijk. 

Door: Nationale Zorggids