Normal_rolstoel_beperking_handicap

De groep mensen met een arbeidsbeperking die beschut werk kan doen, zit veelal nog steeds thuis. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ongeveer drieduizend mensen hebben een beschutte werkplek, maar doen dat in een gebouw van de sociale werkplaats. Sw-plaatsen verdwijnen sinds 2015, omdat deze vervangen zouden worden door beschut werk voor mensen die alleen onder begeleiding eenvoudig werk kunnen doen. Dit meldt Trouw. 

De conclusie luidt dat mensen hetzelfde werk doen als voor 2015 en eigenlijk nog steeds op dezelfde plek zitten, maar onder een andere noemer. Volgens gemeenten zijn de procedures overigens wel lastiger geworden. Voor 2015 waren er al veel regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking en met de komst van beschut werk is daar nog een bij gekomen. Voor iemand die beschut werk gaat doen, moet uitkeringsinstantie UWV een stempel afgeven. Vervolgens dient de financiering geregeld te worden en zien gemeenten door de bomen het bos niet meer als ze kijken naar het verschil tussen beschut werk, de banenafspraak en dagbesteding.

Te weinig werkplekken

Hoewel gemeenten beweren voldoende geld te hebben voor beschut werk, komt dat volgens Inspectie SZW door het onvoldoende aantal plekken dat ze creëren. Er is namelijk geld voor zesduizend beschutte werkplekken, maar er zijn tot nu toe slechts drieduizend in het leven geroepen.

Ruimte voor verbetering

De inspectie vermoedt dat de nieuwe beschutte werkplekken – voormalig Sw-plaatsen – het in de toekomst steeds moeilijker krijgen. Nu al moeten ze soms uitzendkrachten aannemen om de werkbehoefte in te vullen. “De evaluatie maakt duidelijk dat er ruimte is voor verbetering. Ook veranderingen in de financieringssystematiek kunnen bijdragen aan meer beschutte werkplekken”, laat ook staatssecretaris Tamara van Ark van SZW weten. Ze blijft erbij: beschut werk is broodnodig. Zo kunnen ook de kwetsbaren in Nederland aan het werk blijven. 

Door: Nationale Zorggids