Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Uit een steekproef van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat de zorg die 26 kleinschalige instellingen voor gehandicapten bieden, meestal voldoende tot goed is. De zorgverleners kennen hun cliënten goed en spelen in op hun wensen en behoeften. Er is veel persoonlijk aandacht en doorgaans is er een stabiel en deskundig team van zorgverleners. Dit meldt IGJ. 

Ook ziet de IGJ dat de meeste kleinschalige instellingen voor mensen met een beperking systematisch aan de kwaliteit en veiligheid van zorg werken. Het toedienen van medicijnen is over het algemeen veilig georganiseerd. Toch zijn er op onderdelen wel verbeteringen nodig. De instellingen hebben al te kennen gegeven dat ze hieraan willen werken.

Extra toezicht bij drie instellingen

De meeste kleinschalige instellingen leveren zorg aan maximaal tien mensen met een verstandelijke beperking die er wonen of logeren, of ambulante zorg of dagbesteding krijgen. De zorg verschilt sterk, van eenvoudig tot complex. De wil en kunde om de zorg te verbeteren is er. Bij slechts drie van de 26 bezochte instellingen was de kwaliteit van zorg ondermaats en had de inspectie weinig vertrouwen in verbetering. De inspectie had daar twijfels bij de scholing en training van medewerkers, een goed kwaliteitssysteem en inventarisatie en registratie van risico’s. Daar zijn inmiddels maatregelen genomen middels verscherpt toezicht of een aanwijzing.

Door: Nationale Zorggids