Landelijke e-healthweek

Van 27 januari tot en met 1 februari is de landelijke e-healthweek. De week waarin de toekomst van de zorg extra aandacht krijgt. In de zorg komt steeds meer mensgerichte technologie (e-health). Tijdens de e-healthweek werken zorg- en onderwijsinstellingen, gemeentes, zorgverzekeraars, leveranciers en patiëntenverenigingen samen om patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals te laten zien wat er mogelijk is met zorg en technologie. Een initiatief waarin iedereen ziet en ervaart wat mogelijk is en wordt uitgedaagd om mee te doen. Dat meldt ECP Platform voor de InformatieSamenleving. 

E-health geeft nieuwe mogelijkheden voor de kwaliteit van de zorg: meer regie en mogelijkheden vanuit huis voor de patiënt en minder druk op zorgprofessionals. Maar het geeft ook uitdagingen. Er worden ‘digivaardigheden’ gevraagd, nieuwe zorgprocessen worden ingericht en de omgang met patiënten verandert.

Wat is de impact van de e-healthweek?

In de week staan opschaling en digitale vaardigheden centraal. Minister Bruno Bruins van VWS trapt de week af tijdens de ict&health openingsmanifestatie. Tijdens de week zijn er ruim 200 vrij-toegankelijke activiteiten die laten zien hoeveel beweging er op het e-healthfront is. Dit moet ook het zetten van de volgende stap stimuleren in het toegankelijk maken van digitale zorgondersteuning. 

Activiteiten tijdens e-healthweek

Hoe werken patiëntenportalen van de huisarts of het ziekenhuis? Helpt online zelfhulp? Wat betekent het om thuis hartslag en bloedwaarden te meten waardoor je niet naar het ziekenhuis hoeft. Kun je door een VR-bril makkelijker van bepaalde angsten afkomen? Wat is het voordeel van slim incontinentiemateriaal? Wat kun je met een eigen patiëntendossier waar alle medische gegevens voor jezelf beschikbaar zijn? Zomaar een greep uit het aanbod demonstraties, workshops, masterclasses en netwerkbijeenkomsten waarin mensen hun praktijkervaringen delen en de impact op de kwaliteit van de zorg tastbaar wordt. 

Digitale vaardigheden

Voor vernieuwende en efficiënte zorg is het van belang dat  patiënt en zorgprofessional over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Ook voor deze vaardigheden biedt de e-healthweek verschillende activiteiten die aansluiten bij iemands interesse of situatie. Voorbeelden zijn bijeenkomsten, waar het gebruik van de tablet laagdrempelig wordt uitgelegd of de digivaardigbijeenkomsten voor ziekenhuizen en GGZ. 

Kijk op de website www.ehealthweek.net wat er in Nederland allemaal te zien, doen en ervaren is. 

Door: Nationale Zorggids