Normal_geld__kluis__sparen

Vier zorginstellingen gaan zich niet inschrijven voor de aanbesteding van Aanvullende Ondersteuning, Thuisondersteuning en Dagbesteding Wmo omdat zij ontevreden zijn over de werkwijze van de gemeente Leeuwarden. De gemeente moet al jaren flink geld toeleggen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wil nu van zorgverleners dat zij zorg bieden voor een te laag bedrag. Dit meldt Leeuwarder Courant.

De vier zorgorganisaties die afzien van aanbesteding zijn KwadrantGroep, Zienn, Alliade en GGZ Friesland. Allen vinden het beleid van de gemeente niet naar behoren. “Na zorgvuldige bestudering zijn onze zorgen alleen maar toegenomen. Daarom hebben wij besloten af te zien van inschrijving”, aldus KwadrantGroep. Volgens Alliade dragen zorgverleners nu het financiële risico omdat de gemeente niet voldoende wil betalen voor de zorg die geleverd moet worden. “Het leveren van kwalitatieve zorg aan onze cliënten wordt erg moeilijk en het voeren van een gezonde bedrijfsvoering is ons inziens onmogelijk”, zo schrijft Alliade in een brief.

Zorgen over kwetsbare cliënten

Maatschappelijke opvang Zienn en aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (ggz) GGZ Friesland gaan zich niet inschrijven voor de aanbesteding. Ook hun reden heeft te maken met de lage budgetten die gemeente Leeuwarden wil hanteren. Bovendien zijn er zorgen over de groep kwetsbare cliënten van MindUp (onderdeel van GGZ Friesland). De mate van kwaliteit die nodig is kan niet verzorgd worden met de lage budgetten voor de Wmo.

Plannen voor Wmo al langer onderwerp van discussie

De gemeente kampt al jaren met een tekort op de uitvoering van de Wmo. Vanaf 2015 heeft Leeuwarden al zo’n vijf miljoen euro moeten bijlappen omdat het bedrag dat vanuit de overheid komt, niet voldoende is. De gemeente wil met de nieuwe aanbesteding binnen de budgetten blijven. Op het gehele plan voor de Wmo is al een tijd kritiek. Wethouder Herwil van Gelder kreeg voor zijn eerste plan niet eens goedkeuring van de raad. Zijn tweede plan werd ook niet warm onthaald. Verschillende partijen en belangengroepen hebben hun zorgen geuit of zijn niet langer bereid om mee te werken aan de Wmo.

Door: Nationale Zorggids