Investering mensen met arbeidsbeperking

FNV roept het Rijk op om 2.000 euro te investeren in mensen met een arbeidsbeperking, van wie vele nu tussen wat en schip vallen. Volgens de organisatie gaat het om ruim honderdduizend mensen. Het doel van FNV is om voor deze mensen een recht op werk te regelen via sociale ontwikkelbedrijven. Dit meldt FNV.

De organisatie heeft berekend dat met een investering van gemiddeld 2.000 euro extra per jaar per persoon alle werknemers met een beperking begeleiding en scholing kunnen krijgen via sociale ontwikkelbedrijven. Het gaat hier dan om mensen met beschut werk en mensen die geplaatst worden bij een werkgever. Volgens Kitty Jong, vicevoorzitter FNV "betaalt zich dat ruimschoots terug: in minder uitkeringen, schuldhulpverlening, zorgkosten en meer inkomstenbelasting." 

Sociale ontwikkelbedrijven omvormen tot landelijk netwerk

Als het aan FNV ligt, worden de nog bestaande sociale werkbedrijven omgevormd tot een landelijk dekkend netwerk van sociale ontwikkelbedrijven. Zij vinden dat werkzoekenden met een arbeidsbeperking, die sinds de komst van de Participatiewet niet meer in de sociale werkvoorziening mogen instromen, het recht moeten krijgen om via een sociaal ontwikkelbedrijf passend werk te krijgen. 

Cao voor mensen met arbeidsbeperking

Ook maakt FNV zich hiernaast al jaren hard voor een goede cao voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor de mensen die onder beschut werk vallen als voor mensen die worden gedetacheerd bij een werkgever. Zij hebben minimale arbeidsvoorwaarden, zonder pensioen of reiskostenvergoeding.

'Rijk moet investeren'

FNV roept het Rijk nu op om te investeren in deze groep mensen. Als het aan Jong ligt, gebeurt dit snel: "Nu valt het werk, de kennis en deskundigheid binnen de Sociale Werkbedrijven nog te gebruiken voor een nieuwe start. Maar vanwege de enorme bezuinigingen staan die bedrijven overal onder druk, een aantal is ook al gesloten. Maar dan moet er wel nu worden ingegrepen, voordat het echt te laat is."

Door: Nationale Zorggids