Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden nieuwe gemeenten gezocht die samen met inwoners en belangenbehartigers, gehandicapten- of patiëntenorganisaties werken aan betere cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning is van belang voor de juiste toegang tot zorg en ondersteuning. Het helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. Gemeenten kunnen zich uiterlijk 13 maart 2020 aanmelden als één van de nieuwe koplopers. Dit meldt Ieder(in).

In 2017 startten de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met ondersteuning van kennisinstituut Movisie, het project Koplopers Cliëntondersteuning om de ontwikkeling van cliëntondersteuning een impuls te geven. Het project loopt nog door tot eind 2021. In deze laatste wervingsronde is er ruimte voor nieuwe koplopergemeenten, of liever nog: koploperregio’s. Gemeenten die nu koploper worden, kunnen nog een beroep doen op de extra middelen die het ministerie van Volksgezondheid beschikbaar stelt voor de periode 2020-2021.

Waarom koplopergemeente worden?

Het Koploperproject maakt de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners mogelijk. Koplopers organiseren activiteiten om in hun regio het belang van de clientondersteuning uit te dragen en goede voorbeelden te geven.
 
Koplopers kiezen zelf de gewenste ontwikkelrichting, thema’s en eventueel de doelgroepen die zij beter willen gaan bedienen met onafhankelijke cliëntondersteuning. Ze ontplooien activiteiten om in hun regio het belang van de functie uit te dragen en de geleerde lessen te delen, de zogenaamde ambassadeursfunctie. 
 
Het Koploperproject faciliteert en stimuleert de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners. Gemeenten kunnen zich ook als regio aanmelden. In dat geval, pakt de gemeente de doorontwikkeling van cliëntondersteuning samen met regiogemeenten op. 
 
 
Door: Nationale Zorggids