Minister De Jonge wil meer crisisteams inzetten voor mensen met beperking

Minister De Jonge van Volksgezondheid wil meer crisisteams gaan inzetten om complexe zorg te verbeteren. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer ‘Complexe zorg Volwaardig Leven’. Het gaat om complexe zorg voor mensen met een beperking, die nu regelmatig vastlopen in het systeem van de zorg. Dit meldt Zorgvisie. 

De minister wil van twee naar wel tien tot vijftien crisis- en ondersteuningsteams (C.O.T.’s) uitbreiden om de doelgroep de juiste zorg te geven. Hij noemt het zorgwekkend dat mensen met een beperking verstrikt raken in de regels van het zorgsysteem. Hierdoor kunnen zij onder andere moeite ondervinden met verhuizen naar een andere zorglocatie en geen goede plek voor zorg kunnen vinden. Die instabiliteit zou ook nog eens voor verslechtering van de situatie kunnen zorgen.

Inzetbaar in alle regio’s

Aan het einde van het jaar moet het aantal C.O.T.’s op tien tot vijftien liggen. Bovendien zijn ze dan inzetbaar in alle regio’s, waar dat nu alleen nog de regio’s Utrecht, ’t Gooi, Kennemerland-Waterland en de Zaanstreek. Omdat in het verleden positieve resultaten zijn behaald met de crisisteams, wordt nu uitgebreid. In 2018 zijn er in 33 van de 59 crisismeldingen voorkomen dat iemand naar de crisisopname moest.

Regisseur krijgt telefoontje van zorginstelling

Er worden teams opgezet waar tenminste één aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (ggz) en een aanbieder van verstandelijke gehandicaptenzorg in zit. Zo wordt de expertise van beide zorgaanbieders gecombineerd en breder ingezet. Ook krijgen de bestaande crisisregisseurs meer taken toegewezen. Deze ontvangt van de zorginstelling een melding, die dan zelf al een aantal stappen heeft doorlopen voordat de crisisregisseur wordt gebeld. Samen wordt gekeken of de inzet van een crisisteam om crisisopname nodig is.

Meer maatwerkplekken in 2020

De minister heeft beloofd dat er in 2020 meer maatwerkplekken worden gerealiseerd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierdoor kunnen mensen met een beperking hun complexe zorg krijgen op een plek die voor hen het beste is. In eerste instantie werd uitgegaan van 100 maatwerkplekken, naar dit wordt mogelijk verhoogd naar 250 plekken. Er wordt onderzoek gedaan naar zo’n 40 cliënten daarvan en waar zij het beste op hun plek zijn.

Voor de cliënten voor wie zo’n maatwerkplek te hoog gegrepen is maar die nu niet de juiste zorg krijgen, worden regionale taskforces opgezet om ook hen te helpen. Er zal onder andere worden gekeken naar het specifieke vraag- en aanbod van zorg.

Door: Nationale Zorggids