Normal_overleg__praten__werken__student__discussie
Als je in een instelling woont, heb je medezeggenschap en inspraak. Dat kan gaan over dingen in het dagelijkse leven, zoals maaltijden, bezoek ontvangen of vrijetijdsbesteding. Maar ook over medezeggenschap bij onderwerpen als verhuizingen of organisatie van de zorg. Dit is in een wet geregeld: de Wmcz. Deze nieuwe weet gaat op 1 juli 2020 in. Dit meldt Ieder(in).
 
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) treedt in werking vanaf 1 juli 2020. Cliënten krijgen dan meer inspraak. Onderstaande handreiking legt uit hoe de inspraak is geregeld en hoe die in de praktijk kan worden gebracht.
 

Inspraak cliënten in zorginstellingen

 
Inspraak is een nieuw onderdeel van de wet. Maar de wet schrijft niet voor hoe die inspraak eruit moet zien. Zorgorganisaties kunnen het op hun eigen manier regelen. Passend bij de mensen die in de instelling verblijven. Inspraak is verplicht voor zorgorganisaties met mensen die er langdurig wonen. Voor zorgorganisaties met een kort verblijf is dit niet verplicht.
 

Handreiking Wmcz

 
In de handreiking staan ook tips en werkvormen die helpen de medezeggenschap en inspraak in praktijk te brengen.De handreiking is door Vilans ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in samenwerking met patiënten- en cliëntenorganisaties.
 
 
Door: Nationale Zorggids