Gehandicaptensector heeft tekorten preventieve middelen

Bestuursvoorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt het zorgelijk dat er weinig aandacht is voor de gehandicaptensector in de communicatie rond de coronacrisis. Ook in de gehandicaptensector is volgens hem inmiddels een groot tekort aan beschermende kleding en coronatests: "Medewerkers maken zich zorgen als cliënten snotteren of koorts hebben. Dan moet er meteen getest worden op corona." Dit meldt de Volkskrant.

De gehandicaptensector ondervindt net als andere zorgsectoren de gevolgen van het coronavirus. Zo is de bezoekregeling strenger geworden en aangepast van "ja, tenzij" naar "nee, tenzij". Hierdoor nemen sommige ouders hun gehandicapte kind tijdelijk mee naar huis, omdat ze anders niet op bezoek kunnen komen. Thuis is er echter minder zorg beschikbaar en veel dagbestedingen zijn dicht. 

Gevolgen coronamaatregelen voor gehandicapten

Veel ouders maken zich zorgen om hun gehandicapte kind, omdat deze groep mensen vaak een verminderde weerstand heeft en het virus makkelijker kan oplopen. Ook is er thuis minder regelmaat, wat juist voor deze doelgroep heel belangrijk is. Niet alle ouders kunnen de zorg voor hun gehandicapte kind aan en lopen daardoor zelf het risico overbelast te raken. 

Gehandicaptenzorg: effecten coronacrisis op bewoners

Ook in de zorginstellingen zien ze het effect van de coronacrisis op de bewoners. Bewoners raken snel overstuur als zij medewerkers in beschermende kleding zien. Hiernaast kan berichtgeving over het coronavirus bij bewoners met bijvoorbeeld autisme tot zorgen en zelfs paniek leiden. Ook worden de maatregelen rondom het virus niet altijd goed begrepen en opgevolgd. 

Gehandicaptenzorg heeft meer hulpmiddelen nodig in strijd tegen corona

Het valt Van der Ham op dat het ministerie van Volksgezondheid de gehandicaptensector nauwelijks noemt in de communicatie rond de coronacrisis. Dit leidt volgens hem tot tekorten aan preventieve middelen met alle gevolgen van dien: "Een groot deel van onze doelgroep heeft moeite met het begrijpen van de richtlijnen van afstand houden en handen wassen. Fysiek contact is vaak onontkoombaar. Grootschalige besmettingen in deze sector moeten we met alle middelen proberen te voorkomen." 

Bestuurder Jan van Hoek van organisatie Ipse de Bruggen, met vierhonderd locaties in Zuid-Holland en 5500 cliënten heeft aan dat het zorgpersoneel al twee keer zo hard als normaal werkt: "Voor mensen zonder beperking is het al lastig om in quarantaine te gaan, laat staan voor deze doelgroep. Het minste wat onze sector nodig heeft zijn voldoende coronatests. Zo kan ons personeel verantwoord zijn werk blijven doen."

Door: Nationale Zorggids