Jongeren met beperking vaak mediawijzer

Driekwart van de zorgprofessionals in de gehandicaptensector geeft aan dat hun jonge cliënten mediawijzer zijn dan zij. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Netwerk Mediawijsheid en het Nederlands Jeugdinstituut. Dit meldt Klik. 

Het onderzoek was uitgevoerd onder vijfhonderd zorgprofessionals van vijftig zorgaanbieders. Zij beantwoordden vragen over het mediagebruik van cliënten tot en met 26 jaar. De cliënten zelf en hun ouders werden ook ondervraagd.

Meer jongeren met beperking gebruiken mobiele telefoon

Steeds meer jongeren met een beperking gebruiken een mobiele telefoon: 96 procent van deze groep gebruikt nu een mobiele telefoon tegenover minder dan 80 procent in 2018. Dit wijkt niet echt af van het gebruik onder jongeren zonder beperking. Hiernaast gebruiken ze ook graag games, laptops en tablets ter ontspanning, en om met vrienden en familie in contact te blijven.

Een 24-jarige jongen met licht autisme geeft aan: "Ik whatsapp met de mensen die dichtbij me staan. Ik benader mensen op Facebook en Messenger, maar alleen mensen die ook een beperking hebben. Dat durf ik dan! En dan chat ik met deze mensen op Messenger. Ik voel me daar fijn bij, krijg een gevoel van herkenning. Hier heb ik veel online vriendschappen uitgehaald." 

Problemen bij het mediagebruik door jongeren met beperking

De meeste zorgprofessionals denken dat ze zelf voldoende begrip van verschillende media hebben, maar de meerderheid gaf aan dat hun cliënten heel vaak (5 procent), regelmatig (21 procent) of soms (47 procent) mediawijzer zijn dan zij.

Hoewel de zorgmedewerkers denken dat media bijdragen aan plezier, contacten onderhouden en meedoen in de samenleving, zien ze ook problemen. Een deel van de cliënten, voornamelijk jongeren met een licht verstandelijke beperking of met gedragsproblemen, is te lang bezig met de tablet of mobiele telefoon, begrijpt apps, webteksten of computerprogramma's niet goed, zoekt seks of porno op, of wordt gepest. Ook zien de zorgprofessionals dat media te weinig bijdragen aan de ontwikkeling van hun cliënten.

Zorgprofessionals willen ook mediawijzer worden

Er blijkt in de beroepsgroep behoefte aan meer informatie. Zorgprofessionals kampen bijvoorbeeld met vragen als: welke digitale hulpmiddelen (apps, sites, programma’s) zijn er voor deze doelgroep? Welke thema’s zijn interessant? Bij welke beperking sluit een hulpmiddel aan? Met aanvullende scholing kunnen zij hun cliënten nog beter begeleiden. VGN, Netwerk Mediawijsheid en het Nederlands Jeugdinstituut roepen daarom op tot financiering voor aanvullende scholing om de mediawijsheid van professionals te vergroten.

Lees hier meer over het onderzoek.

Door: Nationale Zorggids