Regels voor kinderdagcentra in coronatijd

Gisteren zijn de scholen en kinderopvang weer opengegaan. Maar hoe zit dat met de kinderdagcentra (kdc’s) voor verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen? “Het kabinet heeft nooit expliciete regelgeving voor de kdc’s vastgesteld”, aldus Jolanda Bouma van Cosis. Dit meldt RTV Noord.

Ook kinderen met een verstandelijke en meervoudige beperking moesten thuisblijven van de kdc vanwege de coronacrisis. Voor hun ouders is dat vaak een zeer grote belasting. Maar de kinderdagcentra zijn, evenals de basisscholen, op maandag weer van start gegaan. Zo ook bij Cosis, op het gebied van kdc’s veruit de grootste zorgaanbieder in Groningen.

Het kabinet heeft echter nooit expliciete regels vastgesteld voor de opening van de kdc’s, zegt Jolanda Bouma van Expertisecentrum Kind, Jeugd & Gezin, van Cosis. Aan de ene kant creëert dat ruimte voor eigen inbreng, maar aan de andere kant zorgt het voor onduidelijkheid: “Je wilt weten waar je aan toe bent, ook al moet je honderd procent van de beslissingen nemen met vijftig procent van de informatie.”

Bovendien vindt Bouma het pijnlijk dat het kabinet nooit aandacht heeft gehad voor deze groep kinderen op al zijn persconferenties. Het gaat om zo’n 6000 kinderen die de afgelopen maanden onderbelicht zijn gebleven. “Het kabinet had daar een verschil kunnen maken, dat had ik mooi gevonden.“

Cosis heeft ervoor gekozen om de groepen te halveren en afwisselend twee en drie dagen per week dagopvang voor de kinderen te bieden, in de leeftijd tot achttien jaar. Dat betekent dat er per vier kinderen één begeleider is. Het WMO-vervoer wordt nog niet ingezet, wat betekent dat ouders hun kind voorlopig zelf naar het kdc moeten brengen.

Wat is een kinderdagcentrum?

Een kinderdagcentrum (kdc) is opvang voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Soms ook al voor nog jongere kinderen. In een kdc krijgen kinderen dagbehandeling, dagbesteding en persoonlijke begeleiding. Ook kan een kind vanuit het kdc doorstromen naar het speciaal onderwijs.

Door: Nationale Zorggids