Supermarktbezoek tijdens crisis stressvol voor volwassenen met autisme

Volwassenen met autisme hebben meer depressieve en angstklachten gekregen door de coronacrisis dan volwassenen zonder deze stoornis. Ook ervaren zij supermarktbezoek als stressvol. Dit concluderen onderzoekers van de universiteit Gent in België op basis van een online vragenlijst voor volwassenen met autisme. Hiermee onderzochten zij hoe volwassenen met autisme, waaronder ook Nederlanders, de coronacrisis ervaren. Dit meldt het NRC.

Aan het onderzoek deden 839 mensen mee, waaronder Nederlanders, Belgen en Engelsen. 473 deelnemers hadden de diagnose autismespectrumstoornis. 

Supermarktbezoek stressvol voor volwassenen met autisme

Opvallend uit het onderzoek was dat boodschappen doen stress oplevert bij mensen met autisme. De onderzoekers denken dat het wegvallen van de routine en aanbrengen van looproutes zorgen voor onrust. Daarnaast kan ook de maatregel om 1,5 meter afstand te houden, wat invloed heeft op sociale interacties, bij deze groep mensen voor stress zorgen. Onderzoeker Annabel Nijhof van de universiteit Gent legt uit: "Er wordt ten onrechte gedacht dat mensen met autisme geen behoefte hebben aan sociale contacten. Misschien is hun sociale kring wat kleiner, maar als de contacten die ze hebben wegvallen missen ze die wel degelijk."

Non-verbale communicatie belemmerd door mondkapjes

Hoewel ook in het onderzoek werd genoemd dat ze plichtplegingen zoals drie zoenen geven niet missen, blijft bij volwassenen met autisme wel de behoefte om zelf te kiezen wanneer er fysiek contact is. Een ander resultaat uit het onderzoek was dat mondkapjes een nieuw probleem opleveren. Non-verbale communicatie kan hierdoor veel minder goed worden geïnterpreteerd. Positief was dat deelnemers zich uiteindelijk een nieuwe routine hadden aangemeten naarmate de coronacrisis vorderde. Echter, als maatregelen nu weer zouden wegvallen, worden die routines weer ontwricht, met mogelijk nieuwe stressklachten tot gevolg.

Onderzoek naar verschillen tussen personen met autisme

Nijhof onderstreept dat deze resultaten niet voor iedere volwassene met autisme gelden. Ze wil daarom ook onderzoeken welke verschillen er tussen personen met autisme zijn, bijvoorbeeld tussen verschillende gezinssituaties, tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende diagnoses. 

Door: Nationale Zorggids